NL Pest Control

Reusen Bedrijfshygiëne is lid van Coöperatie NL Pest control, welke is opgericht door en voor haar leden en tot doel heeft kennis en kracht te bundelen en de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Dit alles volgens de I.P.M.- gedachte: Integrated Pest Management houdt in grote lijnen in dat als plaagdieren zich niet kunnen vestigen, men ze ook niet hoeft te bestrijden. Alle

werkzaamheden worden als zodanig uitgevoerd binnen de wettelijke kaders.

Om het juiste doel te bereiken brengen we bouwkundige wering aan en passen habitat-management toe: als het beestje zich ergens niet thuis voelt, zal het een ander onderkomen gaan zoeken. Pas nadat alle niet-giftige methoden zijn toegepast, worden mogelijk bij het van het bestrijden van een dierplaag chemische middelen ingezet. We richten ons altijd éérst op wering, vangmiddelen en

inzet van natuurlijke vijanden. We adviseren en ondersteunen u bij de juiste aanpak van elk plaagdierprobleem.

Reusen Bedrijfshygiëne: snelle service

Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Reusen Bedrijfshygiëne. Vul ons contactformulier in.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.